Generelt

GENERHVERV KØREKORT, foregår på Skanderborgvej 32, 8000 Aarhus C

Generhvervelse af kørekort kurset henvender sig til:

  • Dig som skal til en kontrollerende køreprøve pga. en betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten.
  • Dig som skal ombytte et udenlandsk kørekort såsom grønlandsk eller andre lande udenfor EU.

Se Anbefalinger:

I forbindelse med at vi skulle til kontrollerende køreprøve for at få ombyttet vores grønlandske kørekort til danske, valgte vi Driveteam og Soran.
Det var et rigtigt godt valg, for magen til faglig dygtighed og venlighed skal man lede længe efter. Selvom vi var et hold med meget forskellige
forudsætninger, lykkedes det i den grad at få alle med. Teoristoffet blev forklaret på en måde så alle uden undtagelse kunne følge med og forstå indholdet.
På tilsvarende måde med køreundervisningen.
Vi kan derfor anbefale Driveteam til alle uanset uddannelse, køn, alder og etnicitet. Bedre køreskole findes ikke.
Margrethe Lundblad Jørgensen og Frank Hedegaard Jørgensen

Teoriundervisning

Til generhvervelse af kørekortet, tilbyder jeg en gang om måneden et koncentreret teorikursus i weekenden.

Kurset – som er skræddersyet til generhvervelse af kørekort – foregår om fredagen fra 15.00 til 21.00, og igen om lørdagen eller søndagen fra 8.00 til 14.00 på Skanderborgvej 32, 8000 Aarhus C.

Program fredag
15.00 Velkomst og kaffe
15.15 Gennemgang af kurset
15.30 Undervisning i færdsel
17.00 Pause og spisning (vi sørge for mad og vand)
17.45 Teoriprøver
19.00 Pause
19.20 Undervisning i færdsel
20.00 Teoriprøver
21.00 Tak for i dag.
Program Lørdag
08.00 Rundstykker og kaffe (køreskolen giver)
08.30 Teoriprøver
10.00 Undervisning i færdsel
11.30 Frokost (Vi sørge for en sandwich og vand)
12.15 Teoriprøver
14.00 Afslutning og evaluering.

Kørsels forbud

KØRSELSFORBUD

Du kan risikere få et kørselsforbud, hvis du overtræder færdselsloven inden for de første 3 år, efter du første gang erhvervede førerret. Det fremgår af færdselslovens § 127, hvornår kørselsforbud kan komme på tale.

Særlig køreundervisning. Hvis du har fået et kørselsforbud, skal du som nævnt ovenfor gennemføre særlig køreundervisning. Køreundervisningen skal foregå hos en godkendt kørelærer, og du kan ikke aflægge den kontrollerende køreprøve, inden du har gennemført undervisningen.

Den særlige køreundervisning fokuserer på udvalgte dele af undervisningsplanen, der anvendes i forbindelse med den almindelige køreprøve: Trafikadfærd, grundregler for bilkørsel, manøvrer på vej.

Undervisningen skal omfatte mindst 8 teorilektioner à 45 min. og mindst 8 kørelektioner à 45 min. Undervisningen skal strække sig over mindst 8 undervisningsdage.

Priser

PRISER FOR GENERHVERVELSE

Her kan du se en oversigt for priser på generhvervelse.

Du skal være opmærksom på, at du selv skal medbringe lægeattest.

GENERHVERV (UDEN KØRSELSFORBUD) – PRIS (INKL. MOMS)
Teori
Fredag fra kl. 15.00 til 21.00, og igen
lørdag fra 8.00 til 14.00
1600,-
Prøvegebyr til Staten 890,-
Kørelektioner pr. stk. 500,-
GENERHVERV (MED KØRSELSFORBUD) – PRIS (INKL. MOMS)
Totalpakke (obligatorisk) 5995,-
Prøvegebyr til Staten 890,-
Ekstra kørelektioner og skolevogn til prøve pr. stk. 500,-

A/T kurser og kontakt

A/T KURSER OG KONTAKT

Kursus i Alkohol & Trafik (A/T-kursus). Har du fået et kørselsforbud, en betinget eller en ubetinget frakendelse af kørekort på grund af spirituskørsel, skal du gennemføre et såkaldt A/T-kursus. Har du fået en ubetinget frakendelse (herunder promillekørsel efter de gældende regler før 1. september 2005), kan du tidligst påbegynde kurset 3 måneder inden, din frakendelse udløber. Hvis det drejer sig om et kørselsforbud eller en betinget frakendelse, kan du begynde på første ledige kursus.

Du kan få information om hvor og hvornår det næste A/T kursus foregår nærmest din adresse på 87 28 40 91.